Iværksætter i Danmark? Så er der mulighed for opholdstilladelse

Iværksætter i Danmark? Så er der mulighed for opholdstilladelse

En udenlandsk iværksætter med en innovativ forretningsidé, som kan bidrage til vækst og nye arbejdspladser i Danmark, har mulighed for at få opholds- og derfor også arbejdstilladelse i Danmark. Dette hvis iværksætteren driver en selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark.

Som selvstændig kan man nemlig søge om noget, der i Danmark kaldes for Start-up Denmark – en ordning, som gør det muligt at udenlandske iværksættere at starte et firma op i Danmark. Ordningen kan også benyttes af to personer, som ønsker at etablere deres virksomhed i Danmark sammen.

For at kunne søge om opholdstilladelse (og dermed arbejdstilladelse), er der en række betingelser, som forud for ansøgningen skal være i orden. Disse kan du blive klogere på herunder.

Godkendt forretningsidé

Før man kan blive godkendt til opholds- og arbejdstilladelse, skal man have sin forretningsidé godkendt af et ekspertpanel, som er nedsat af Erhvervsstyrelsen. For at få godkendt sin forretningsidé skal der derfor være nogle særlige danske erhvervsinteresser i, at virksomheden etableres i netop Danmark.

Derfor gives der heller ikke opholds- og arbejdstilladelse i forhold til Start-up Denmark, hvis der er tale om eksempelvis et ønske om at etablere en restauration, en detailforretning, en mindre handels-, import og eksportvirksomhed.

Det er i forbindelse med opholdstilladelse på baggrund af Start-up Denmark også vigtigt at være opmærksom på, at der tildeles et begrænset antal opholdstilladelse i denne forbindelse årligt. Der gives maksimalt opholds- og arbejdstilladelser til 50 udlændinge årligt.

Betingelser for Start-up Denmark

Det er en betingelse, at:

  • Ens forretningsidé er godkendt af ekspertpanelet
  • Man kan dokumentere, at man kan forsørge sig selv det første år
  • Man deltager aktivt i virksomhedens drift, og at ens tilstedeværelse er nødvendig for virksomheden. Har man derfor kun økonomiske og finansielle interesser i virksomheden vil man ikke kunne få tilladelse.

Varighed på ophold

Som udgangspunkt varer en opholds- og arbejdstilladelse i forbindelse med Start-up Denmark i 2 år, hvorefter denne kan fornyes med 3 år ad gange.

Ændrer ens virksomhed sig – eller ophører den – er det et krav, at man skal søge om en ny opholds- og arbejdstilladelse.

Både når man søger om forlængelse og fornyelse, er det et krav, at der skal vedlægges en ny vurdering fra ekspertpanelet.

Medfølgende familiemedlemmer

Tildeles der opholds- og arbejdstilladelse som selvstændig erhvervsdrivende, er der muligt at medbringe visse familiemedlemmer.

Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer skal vedlægges dokumentation for, at den selvstændige erhvervsdrivende kan forsørge de givne familiemedlemmer under det første år af deres ophold i Danmark.

Læs mere om opholds- og arbejdstilladelser på www.arbejdstilladelser.dk.

Administratoren

Læg din besked